ანი მჭედლიძე

სისხლის სამართალი

• იურიდიული კომპანია GLG- „ქართული სამართლის ჯგუფი“იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „დეველო არტ“-ის - იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „ენჯეკომ“-ის - იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „აგორა“- ს - იურისტი
• შპს „Bau-Tech Georgia” - იურისტი
• შპს "ტრანს კომერსი" - იურისტი
• შპს "პლექსდი" - იურისტი
• შპს „NIKAI GEORGIA“ - იურისტი
• შპს „NIKAI GULF FZCO“. - იურისტი
• შპს „ჯორჯიან ბილდინგი“ - იურისტი
• შპს „პარტნიორი“ - იურისტი
• შპს „კაცხი“ - იურისტი
• შპს „ეგო სტილი - იურისტი
• შპს „კოტეჯები" - იურისტი
• შპს „აპექსი"- იურისტი
• შპს „სტანდარტი - A"- იურისტი
• სამედიცინო კორპორაცია „New-uni-house“ იურისტი
• კომპანია KTW - (კახური ტრადიციული მეღვინეობა)-ს იურისტი
• პრაქტიკანტი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლე ილონა თოდუასთან. 2015 წ.
• სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატიის სიითი N9222. (სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით)
• თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო (ბიზნეს) სამართლის მაგისტრი.
• 2017-2019თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის ბკალავრი. 2013-2017
• გაცვლითი პროგრამა უკრაინაში;
• სამართლის დარგი: სახელშეკრულებო სამართალი; სანივთო სამართალი; ინტელექტუალური სამართალი; საოჯახო სამართალი; სადაზღვევო სამართალი; საბანკო სამართალი; საკორპორაციო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი;