ზურაბ კახეთელიძე

სისხლის სამართალი

• ჩატარებულ სასამართლო სხდომათა რაოდენობა 3 000 +.
• იურიდიული კომპანია „ქართული სამართლის ჯგუფი“ (GLG LEGAL)-ადვოკატი.
• 18.08.2022-05.07.2023 საქართველოს გენერალური პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი.
• 01.04.2017-18.08.2022 საქართველოს გენერალური პროკურატურის თავდაცვის სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი.
• 05.06.2014-01.04.2017 სიღნაღის რაიონული პროკურატურის პროკურორი.
• საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი
• ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის ინსპექტირების სამმართველოს ვაკე-საბურთალოს რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
• სპეციალური წოდება - იუსტიციის უმცროსი მრჩეველი.
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართლის ბაკალავრი.
• საქართველოს ტექნიკური უნივერსისტეტი - სამართლის მაგისტრი.
• აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი - დოქტორანტი