ნინა ინასარიძე

სისხლის სამართალი

• იურიდიული კომპანია „ქართული სამართლის ჯგუფი (GLG LEGAL) - იურისტი
• შპს „Bau-Tech Georgia” - იურისტი
• შპს „NIKAI GEORGIA“ - იურისტი
• შპს „არტსტუდიო-პროექტი“ - იურისტი
• შპს „ტესიო“ - იურისტი
• შპს „კაცხი“ - იურისტი
• შპს „კოტეჯები" - იურისტი
• შპს „ქართლი“- იურისტი
• შპს „აგორა“ - იურისტი
• შპს „ბოსტონ დეველოპმენტი“ - იურისტი
• შპს „0708“ - იურისტი
• შპს „დკ-სერვისი“ - იურისტი
• შპს „იკორთა-2007“ - იურისტი
• შპს "იმერეთის ქარის ელექტროსადგური" - იურისტი
• შპს "ინვესტ დეველოპმენტი“ - იურისტი
• შპს „ასპრია ჯგუფი“ - იურისტი
• შპს „ბაუ ტრანს ჯორჯია“ - იურისტი
• შპს „თბილისის ზღვის ვილები“ - იურისტი
• კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - სამართლის ბაკალავრი
• კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - სამართლის მაგისტრი
• საადვოკატო ლიცენზია სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის განხრით (სიითი N 9582)
• სამართლის დარგი: სახელშეკრულებო, სანივთო, ინტელექტუალური, საკორპორაცი,
ადმინისტრაციული, სამშენებლო, ინტელექტუალური და საოჯახო სამართალი.